Նորություններ

Հայտարարություն

26-02-2015

 Կորել է պետության կողմից երաշխավորված անվճար և արտոնյալ պայմաններով
բժշկական օգնության ու սպասարկման  ԲԿ 043553 համարի ուղեգիր: ՈՒղեգիրը համարել անվավեր:
ՙ
Վեդու ԲԿ ՚ ՓԲԸ
Հեռ.
»

Հայտարարություն

05-03-2015
ՀՀ Արարատի մարզի, Վեդի քաղաքի «Վեդու Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար.
1. Ռենտգեն տեխնիկ
ՀՀ կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ին թիվ 22 արձանագրային որոշման պահանջներով, բաց մրցույթի


»

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

29-04-2015
ՀՀ Արարատի մարզի, Վեդի քաղաքի ՙՎեդու Բժշկական Կենտրոն՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար. Համաճարակաբան Պաթանատոմ Հիստոլոգ Նյարադաբան  ՀՀ կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ին թիվ 22 արձանագրային որոշման…
»

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

29-04-2015
ՀՀ Արարատի մարզի, Վեդի քաղաքի «Վեդու Բժշկական Կենտրոն» ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար. Թարախային վիրակապարանի բուժ քույր Մանիպուլացիոն բուժ քույր Սրտաբանի կաբինետի բուժ քույր Դպրոցի բուժ քույր ՀՀ…
»

Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

08-09-2015
ՀՀ Արարատի մարզի, Վեդի քաղաքի ՙՎեդու Բժշկական Կենտրոն՚ ՓԲԸ-ն հայտարարում է մրցույթ հետևյալ թափուր պաշտոնների համար. Համաճարակաբան Պաթանատոմ Հիստոլոգ Նյարադաբան  ՀՀ կառավարության 2011թ-ի հունիսի 10-ին թիվ 22 արձանագրային որոշման…
»

Հարգելի այցելու

Սիրով ներկայացնում ենք մեր բուժհաստատության կառուցվածքային միավորները, աշխատանքային գործելաոճը, որդեգրված քաղաքականությունը և Ձեզ հետաքրքրող բազում այլ հարցեր:
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
19-02-2018

Բժշկական համակարգի հաշտարարը կապահովի արագ…
Առաջիկայում Հայաստանում կներդրվի  բժշկական համակարգի հաշտարարի ինստիտուտը։ Այդ նպատակով ստեղծված աշխատանքային խումբն ուսումնասիրել է միջազգային…

»կարդալ ավելին

10-12-2017

Հագնվե´ք եղանակին համապատասխան…
Օդի ջերմաստիճանի, խոնավության կամ մթնոլորտային ճնշման փոփոխություններն ազդում են մեր առողջության վրա։ Եղանակի կտրուկ փոփոխությունը թուլացնում է մեր իմունային…

»կարդալ ավելին